Stavebná spoločnosť GM STAV bola založená 30. 08. 1990 povolením vtedajšieho Národného Výboru mesta Košíc. Od svojho vzniku je zameraná na oblasť stavebníctva. Na základe schválení príslušných inštitúcií je oprávnená vykonávať inžiniersku, bytovú a občiansku stavebnú činnosť, inžiniersku a projektovú činnosť v investičnej výstavbe. Ako podpornú činnosť pre rozvoj nosných činností realizuje na základe oprávnenia obchod so stavebným materiálom.

Objemom výkonov patrí medzi stredné firmy s priemerným stavom 90 pracovníkov.
Realizované stavby, z ktorých sú uvedené referencie za posledné roky, boli budované v prevažnej väčšine vykonaných prác vlastnými technickými prostriedkami a vlastnými profesnými pracovníkmi. V našom strojnom parku sú zaradené nie len nákladné vozidlá rôznych nosností a autožeriav, ale aj veľmi výkonné a spoľahlivé zemné stroje a búracie mechanizmy.

Naša stavebná spoločnosť realizuje stavby občianskeho, priemyselného a ekologického charakteru, ako aj pamiatkové stavby a komplexné investičné celky. Našimi tradičnými investičnými partnermi sú takí investori ako napr. Armáda SR, VSŽ a.s.,
Železnice SR, ale aj súkromný sektor.

 

Technické vybavenie

Dielňa

- stolárska
- zámočnícka

Autopark

- caterpillar (univerz. Zemný stroj)
- DH 112
- UDS
- Avia
- Tatra T148
- autožeriav T138
- liaz + vlek
- multicar

Vlastná opravárenská hala + stavebný dvor, ručné a elektrické náradie potrebné k jednotlivým profesiám.

vyrobila